beach, coast, island

Vanliga frågor om reseförsäkringar

Att bli sjuk under Spanien-vistelsen är inte roligt. Att inse att man har ett otillräckligt skydd i försäkringen kan göra det hela ännu värre. Det förekommer ibland lite vilsekomna uppgifter om försäkringar varför jag här försöker reda ut begreppen. Detta gäller svenska försäkringar för de som är mantalsskrivna i Sverige.

Om du är på resande fot i till exempel Spanien bör du se till att du har en gällande hemförsäkring i Sverige. Reseskyddet som ingår i denna kan räcka olika länge. Enligt de vanligaste hemförsäkringsvillkoren gäller de i 45 dagar.

Man kan lätt tro att man är fullt skyddad med försäkringskassans ”blåa kort” vid resor inom EU, men så är det inte alltid. Om du t ex råkar ut för en hjärnblödning i Spanien och behöver akut intensivvård så räcker det till fullo. Om du däremot behöver eftervård efter den akuta intensivvården så måste du transporteras hem till Sverige om vårdbehovet är stort.

I vissa fall kvarstår vårdbehovet efter den akuta perioden och för det gäller inte det blå kortet. Du räknas då som ”klinikfärdig”. Ett ambulansplan med intensivvård från Spanien till Sverige kan kosta en halv miljon, en dryg utgift om du saknar giltig försäkring.

För oss svenskar som gillar att stanna lite längre i Spanien är en viktig faktor därför hur långt försäkringsskydd man kan få tag på. 45 dagar erbjuder de flesta försäkringsbolag.

90 dagar erbjuder Skattebetalarnars förening via sitt medlemskap. Riksförbundet M (tidigare Motormännen) har också ett alternativ med 90 dagar där försäkringsgivaren är Gjensidige. Moderna försäkringar 45 dagar erbjuder detta antal dagar i samtliga avtal.

Vissa bolag har krav på hur länge du måste vara hemma innan en ny resa kan anses som just en ny resa. Ta noga reda på detta före avresa om du är ”långliggare”. If, Dina försäkringar och Länsförsäkringar kräver 30 dagar hemma innan du får återvända till samma resmål. Tecknar du via Skattebetalarna eller Watercircle är kravet för att få förlängning 15 dagars hemmavaro.

Vissa kortförsäkringar erbjuder ett förlängt reseskydd. Nordea erbjuder ett för sina Premiumkunder. Amex erbjuder också ett alternativ som täcker längre tid.

Många tror att ett en olycksfallsförsäkring kan ersätta hemförsäkringens reseskydd. Det kan den aldrig oavsett vad säljaren på försäkringsbolaget säger. En olycksfallsförsäkring täcker kostnader i samband med skada. Dock oftast bara kostnader som uppstår i Sverige. Undantaget är Icas olycksfallsförsäkring som täcker kostnader utomlands. Däremot gäller försäkringens invaliditetsbelopp alltid ifall du är borta från Sverige, i högst ett år. Det innebär att du kan få ersättning för kvarstående besvär ifall du råkar ut för en skada i Sverige eller utomlands.

En olycksfallsförsäkring gäller dock aldrig för hemtransport till Sverige. Det är därför viktigt att se till att komplettera en olycksfallsförsäkring med ett reseskydd i till exempel i en hemförsäkring. Det räcker inte att tala med en försäljare. Be istället att bli kopplad till en skadereglerare som faktiskt arbetar med denna typ av skador.

Vill man vara borta längre än hemförsäkringens reseskydd bör man teckna en förlängning. Detta är i de flesta fall så dyrt att det faktiskt lönar sig att åka hem en vända till bostaden i Sverige.

Det finns också reseförsäkringsbolag som specialiserat sig på att teckna förlängningar till hemförsäkringar. Tyvärr också dessa också ganska dyra.

Gemensamt för både reseförsäkringsbolagen och hemförsäkringsbolagen är att de reglerar på likartat sätt. Det vill säga att de kollar om du varit sjuk innan avresa och meddelar om de kan ersätta dina kostnader. Har du högt blodtryck och drabbas av en stroke så rör sig detta om ett försäkringsfall som kan ersättas. Om du däremot har fått en dödsdom och ändå vill resa till Spanien en sista gång så gäller faktiskt inte någon försäkring oavsett hur sjuk du blir. Allt efter devisen ”det går inte att försäkra ett hus som redan brinner”.

Det finns möjlighet att rådfråga sitt försäkringsbolag innan avresa ifall det finns några tveksamheter om sjukdomstillståndet. Det räcker alltså inte att bara att behandlande läkare säger ”De ä bar å åk” som Stenmark sa på sin tid. Anteckna noga tidpunkt för samtal och från vilket telefonnummer du ringde ifall du talar med försäkringsbolaget om förhandsprövning.

Bolagen spelar in alla samtal och då är det lätt att hitta samtalet med eventuella tvister i efterhand. Bäst är förstås mejl som du sparar, men om inte så är datum för samtal också bra.

Marianne Larsson, Spanien-svensk med 25 års erfarenhet som personskadereglerare.