ud avråder från icke-nödvändiga resor

UD avråder från icke-nödvändiga resor fram till 15 juli

SVERIGE Många Spanien-svenskar följer noggrant nyheterna för att få reda på när de tidigast kan återvända till sina semesterbostäder i Spanien. Spaniens nödläge kommer troligtvis att vara fram till slutet av juni med gradvisa nedtrappningar av karantänen. Men idag gick UD i Sverige ut med en förlängd avrådan från icke-nödvändiga resor till den 15 juli.

Det innebär bland annat att reseförsäkringar inte gäller om man trots detta väljer att resa. Inom EU har svenska medborgare rätt till akut sjukvård med det ”blåa kortet”. Men för allting efter den akuta vård, eftervård och repatriering får medborgaren själv stå för. Sjuktransporter hem till Sverige uppgår till hundratusentals kronor.

Keep in touch.

Fyll i din epostadress så skickar vi en nyhetsuppdatering då och då.