insect, nature, animals

Torrevieja kommun kämpar mot mygginvasionen

TORREVIEJA Kommunen fördubblar sina insatser att försöka få bukt med mygginvasionen i och runt Torrevieja. Bebyggelsen runt saltsjöarna är som vanligt värst drabbade men nu börjar även Torrevieja centrum, La Punta och El Acequión bli hårt drabbade av myggplågan. Förekomsten av tigermyggan ökar dessutom.

Vårens regn som höjt vattenståndet i och runt saltsjöarna i kombination av dåligt underhållna pooler och ansamling av vatten i trädgårdar som inte underhållits under karantänen anses vara orsaken.

Keep in touch.

Fyll i din epostadress så skickar vi en nyhetsuppdatering då och då.