Valencia i pilotprojekt för att tidigt kunna upptäcka framtida utbrott

VALENCIA Valencias huvudstad blir först ut i Spanien i ett pilotprojekt där man mäter virushalten i avloppsvattnet för att tidigt kunna upptäcka nya framtida utbrott av corona. Det är ett samarbete med vetenskapsministeriet och Valenciaregionen och om det faller väl ut kommer det att införas i hela Spanien.

Metoden i sig är inte ny, den har används under flera decennier i andra länder för att bland annat bevaka polioutbrott. Vad man nu, på många håll i världen och så också i Spanien, undersöker är hur tillförlitlig den är för att tidigt kunna upptäcka nya fall av Covid-19. Metoden har provats i andra länder och i Holland har forskare kunnat hitta spår av det nya coronaviruset i avloppsvattnet till och med innan fall har rapporterats in via sjukvården.

Enligt Folkhälsoinstitutet och WHO föreligger ingen risk för smitta via avloppsvatten. Det som hittas är delar av eller spår efter virus.

Om piloten faller ut är detta ett viktigt genombrott för återgången till en ”ny normalitet” eftersom snabba och effektiva masstester inte idag är praktiskt genomförbart.

Keep in touch.

Fyll i din epostadress så skickar vi en nyhetsuppdatering då och då.