covid-19 vaccinering i spanien

”Kommer jag kunna få vaccinet i Spanien fast jag inte är resident?”

Kommer jag kunna vaccinera mig i Spanien även om jag inte är skriven här? Svaret är ja enligt den spanska regeringens vaccinationsplan. Prioriteringsordningen för icke-residenta är samma som för spanjorer. Risk och exponering styr vem som får vaccinet först, inte nationalitet och försäkringsstatus.

AV: SOFIA WIRBERG

Många som bor och vistas längre perioder  i Spanien utan att vara skrivna här undrar nu om de måste resa hem till Sverige för att få vaccinet eller om de kommer kunna vaccineras här. Spanien har köpt in stora mängder vaccin, mycket mer än man har befolkning och planerar att vaccinera alla, oavsett nationalitet och officiell status.

Men vad gäller nu i början, när antalet doser är begränsade? Ska spanjorerna vaccineras först och sen eventuella utlänningar? Svaret är nej. Den spanska vaccinationsstrategin är, enligt den spanska regeringens vaccinationssajt, att vaccinera alla, oavsett medborgarskap och försäkringsstatus, enligt den prioriteringsordning efter risk och exponering som etablerats.

tidsplan vaccination spanien

Källa: https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/cuando-me-vacuno

Under första fasen, när antalet doser är begränsade, prioriteras personal och boende på äldreboende, sjukvårdspersonal och annan personal i frontlinjen. När fler doser blir tillgängliga i mars kommer personer över 80 år att prioriteras (oavsett medborgarskap och sjukförsäkring). I juni när det kommer finnas mer vaccin tillgängligt kommer övriga grupper att vaccineras.

Vaccinet är gratis och distribueras för närvarande endast via det offentliga spanska sjukvårdssystemet. Privata sjukhus och aktörer har inte tillgång till vaccinet.

Till dags dato har nästan två miljoner doser distribuerats i Spanien. Motsvarande siffra i Sverige är cirka 200,000. Spanien har dock en stor befolkning med nästan 47 miljoner personer. Flaskhalsen är som i andra länder tillgången till vaccinet. 90% av alla doser som Spanien fått har använts.

Den spanska dagstidningen El Mundo sammanställer fortlöpande statistik över vaccinationer, per region.

Glädjande och positivt att svenskar inte behöver resa hem bara för att få vaccinet, men det finns saker att tänka på.

Om du tar vaccinet i Sverige omfattas du till exempel av Kammarkollegiets ersättning för eventuella läkemedelsskador till följd av vaccin mot covid-19 som inte redan ingår i Läkemedelsförsäkringen. Därmed omfattas även  Modernas covid-19-vaccin omgående  av Läkemedelsförsäkringen.

Keep in touch.

Fyll i din epostadress så skickar vi en nyhetsuppdatering då och då.