betala spanska räkningar från ditt svenska eurokonto

Inflationen i Spanien närmar sig noll

inflation i Spanien nära noll

Hög inflation är inte bra för en ekonomi, men inte heller deflation,  att priserna sjunker, anses bra. Inflationen i Spanien föll i september till 0,1 procent på årsbasis. Orsaken till den låga inflationen anses vara fallande elpriser. Det är den lägsta inflationstakten sedan september 2016, då en längre period med deflation upphörde.

inflationen i Spanien september 2019

Deflation är relativt ovanligt, även om det går att hitta perioder med fallande prisnivå även i Sverige, som hade sin senaste deflation i maj 2014. Deflation ses vanligtvis som skadligt för ekonomin i sin helhet, men detta beror till stor del på hur deflationen har orsakats.

Rensat för snabbrörliga varor och tjänster som energi ökade faktiskt inflationen (annual core inflation)  till 1.0 procent, den hösta nivån på nästan ett år, från 0.9 procent i augusti.

Keep in touch.

Fyll i din epostadress så skickar vi en nyhetsuppdatering då och då.