EU inför gemensamt grönt covid-certifikat

EU har enats – inför gemensamt covidcertifikat

Turismen från Sverige till Spanien under våren har blivit rejält lidande av att Spanien har krav på negativt PCR-test för inresa i kombination med att tester med reseintyg i Sverige kostar mellan 1400 och 2400 kronor per person. Även personer som nyligen genomgått covid och/eller vaccineras måste i dagsläget göra ett kostsamt test. Detta har fått många svenskar att avstå från att resa. Men redan den 26 juni ska EU:s gröna certifikat börja användas. Intyget omfattar inte bara vaccinationer utan även covid- och antikroppstest.

Igår enades EU till slut om ett gemensamt intyg. Certifikatet omfattar inte bara vaccinationer utan även antikropps- och covidtest. Det betyder att de som inte vill vaccinera sig eller ännu inte fått, även fortsättningsvis kommer att kunna resa, men med genomfört test. De som nyligen genomgått covid kan istället göra och ladda upp ett antikroppstest.

Certifikatet kommer att bli digitalt eller på papper med QR-kod. Det kommer att visa vilket vaccin en person har fått, om man är testad negativt eller om man har haft och har antikroppar. Detaljer kring hur länge ett antikroppstest kommer att vara giltigt har ännu inte presenterats.

Kommissionen har under pandemin lagt fram en mängd olika rekommendationer om hur medlemsländerna bör agera när det gäller gränser och testande.

Nu går man dock, enligt TT, ett steg längre och väljer att lägga ett bindande lagförslag, snarare än bara en rekommendation. På så vis hoppas man driva igenom att samma regler gäller överallt, i stället för den blandning av olika nationella krav som nu råder.

Vaccinbeviset ska gälla i alla EU:s medlemsstater samt Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. Enligt förslaget ska även personer som inte är EU-medborgare kunna få ett vaccinpass utfärdat, samt de som uppehåller sig inom Schengenområdet.

Systemet ska gälla fram till dess att Världshälsoorganisationen inte längre klassar covid-19-pandemin som ett internationellt hälsonödläge.

Keep in touch.

Fyll i din epostadress så skickar vi en nyhetsuppdatering då och då.